biblia
…stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże
30 marca 2014
Huta Ducha Świętego
4 kwietnia 2014

Polski „obrońca życia” na Ukrainie

Na Ukrainie w diecezji kamieniecko-podolskiej  obchodzono VI  Dzień Obrony Życia.

W tym roku główną postacią w przeżywaniu tego dnia był polski „obrońca życia” i godności ludzkiej – święty Brat Albert Chmielowski. Dnia 22 marca nasze Siostry z Pisarówki wraz z matkami z Domu Obrony Życia i ich dziećmi wzięły udział w obchodach tego dnia w Kamieńcu Podolskim. W uroczystościach brali udział także bracia z Towarzystwa Ducha Świętego z Rektorem WSD Księdzem Wiesławem Wiśniewskim, obecni byli nasi parafianie, siostry Albertynki, siostry ze Wspólnoty Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego z Gródka Podolskiego oraz licznie zaproszeni goście z całej Ukrainy. Na początku odbyła się konferencja o świętym „Szarym Bracie” z Krakowa, póżnej modlitwa różańcowa w intencjach Ruchu „Ewangelia Życia”, którego inicjatorem jest Ksiądz Roman Kaźmierczak – Proboszcz z Pisarówki (województwo chmielnickie). W godzinie miłosierdzia wierni odmówili koronkę, a następnie odbyła się Droga Krzyżowa ze świadectwami również w intencjach wyżej wspomnianego Ruchu. O osiemnastej godzinie w katedrze kamienieckiej odbyła się uroczysta Msza święta sprawowana przez Ordynariusza diecezji JE Ks. Biskupa Leona  Dubrawskiego. Na zakończenie po Eucharystii uczczono relikwie świętego Brata Alberta. W programie był także film o świętym „biedaczynie z Krakowa” i spotkanie z młodzieżą, podczas którego młodzież z Pisarówki wystawiła przedstawienie. Od 21.30 wieczorem rozpoczęła się w katedrze nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencjach Ruchu „Ewangelia Życia”.

W niedzielę 23 marca b.r. parafia pisarowiecka przywitała relikwie św. Brata Alberta Chmielowskiego w naszym kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny. Relikwie te są przechowywane w drewnianym relikwiarzu w kształcie dłoni trzymającej bochenek chleba. Mszy świętej przewodniczył pasterz diecezji kamieniecko-podolskiej JE Ks. Biskup Leon Dubrawski, w koncelebrze był nasz Proboszcz Ks. Roman Kaźmierczak i Rektor WSD Towarzystwa Ducha Świętego Ks. Wiesław Wiśniewski. Wspólnota Sióstr Duchaczek otrzymała poświęcony przez Księdza Biskupa Leona obraz Jezusa – kopię obrazu Ecce Homo. Po Mszy św. była adoracja Najśw. Sakramentu, modlitwa o pokój w Ukrainie (koronka do Bożego Miłosierdzia i inne przypisane modlitwy) oraz akt poświęcenia Ukrainy Niepokalanemu Sercu Najśw. Maryi Pannie. Cieszymy się, że mamy w parafii relikwie świętego Brata Alberta, który podobnie jak nasz ukochany Założyciel bł. Ojciec Gwidon z Montpellier świadczył miłość miłosierną wszystkim potrzebującym. Niech przykład tych obu orędowników w niebie dopomoże nam być dobrymi jak chleb dla wszystkich, którzy tego najbardziej potrzebują. Niech nam pomoże w tym łaska Ducha Świętego i zawsze nam towarzyszy.

Napisała siostra Stefania Maksymów CSS