Boże paradoksy na Donbasie – świadectwo
31 stycznia 2019
Za natchnieniem Ducha…
2 lutego 2019

Dzień Życia Konsekrowanego

Konsekracja zakonna – wybranie, wyłączenie, ofiarowanie siebie Bogu.

Jednak to Bóg jest pierwszy, a człowiek to wołanie odczytuje i za nim idzie.

2 lutego obchodzimy w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego. Jedna z dróg, którą może pójść człowiek, aby dojść do Nieba. Początkami swymi sięga sakramentu chrztu świętego. Powołany karmi się Eucharystią i słowem Bożym, obmywa się w sakramencie pokuty i pojednania, trwa w relacji z Bogiem. Idzie razem z innymi, którzy także usłyszeli głos Boży w swym sercu i obrali Jezusa jako swego Oblubieńca i Przyjaciela. Uczy się miłości w małych, codziennych gestach, a czasami i w heroicznych czynach, przekraczających ludzkie siły i naturę. Każdego dnia przekonuje się, że „skarb powołania niesie w glinianym naczyniu”. Doświadcza radości i piękna, ale także trudności i słabości. Codziennie potwierdza swoją decyzję. Wybrany ze świata i posłany do świata – znak Bożego istnienia.

Życie konsekrowane – to, co Boże łączy się z tym, co ludzkie.

Dziękujmy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za dar osób konsekrowanych i prośmy o ich wierność i wytrwanie oraz o to, by nie zabrakło robotników w winnicy Pańskiej.