biblia
… wierz tylko!
28 czerwca 2015
Drabina Jakubowa
9 lipca 2015

Dziwne niedowiarsto

biblia

XIV Niedziela B

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony». I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał (Mk 6, 1-6).

Sugestie do modlitwy:

  • I powątpiewali o Nim…. ponieważ wydawało się im, że wszystko o Nim wiedzą: Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry? – Dziwny paradoks, ale najbardziej na grzech niewiary narażeni są ci, co Go “najlepiej” znają. Czy nie wydaje ci się, że dobrze znasz Jezusa, że jesteś bliżej Niego niż inni, że jesteś “ekspertem” od Jego dróg i Jego sposobów działania? Proś Ducha Świętego, aby na drodze wiary chronił cię przed złudzeniami, które najbardziej zamykają na spotkanie z Jezusem żywym i działającym tu i teraz.
  • I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu – to jedno z apostolskich niepowodzeń Pana Jezusa. Porozmawiaj z Jezusem o twoich niepowodzeniach w głoszeniu Jego nauki. Czy za bardzo nie oczekujesz, aby być przez wszystkich przyjętym, słuchanym i podziwianym? Czy w chwilach klęsk i niepowodzeń na drodze dobra zbyt szybko się nie zniechęcasz i nie obwiniasz innych? Wszak droga niepowodzeń, odrzucenia i zakwestionowania przez innych, gdy głosi się Królestwo Boże, to droga, której doświadczył sam Pan Jezus:)

s. Maria CSS