Poranek
6 kwietnia 2015
biblia
Widzieliśmy Pana!
12 kwietnia 2015

Echa Wielkiego Tygodnia

Babice. Rozpoczęliśmy go w atmosferze triumfu. Z kunsztownie wykonanymi palmami uczestniczyliśmy we mszy św., wspominając radosny wjazd Jezusa do Jerozolimy.

WIELKI CZWARTEK stał się okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu za dar powołania kapłanów, tych wywodzących się z naszej parafii oraz tych pracujących wśród nas. Przedstawiciele dzieci, młodzieży i dorosłych, złożyli życzenia księżom, dziękując za ich posługę. Po liturgii przeszliśmy do Ciemnicy, gdzie odbyła się adoracja poprowadzona przez Krąg Biblijny.

W WIELKI PIĄTEK uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum, podzieleni na dwie grupy, kontynuowali adorację, natomiast wieczorem włączyliśmy się w nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w czasie którego rozważania prowadzili rodzice i małżonkowie naszej parafii. Wielkopiątkową liturgię zakończyło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu. Czuwanie rozpoczęła młodzież, a następnie pod opieką kapłanów i sióstr Kanoniczek trwaliśmy na modlitwie przy Chrystusie przez całą noc. Honorową wartę przy grobie zaciągnęli strażacy.

W WIELKĄ SOBOTĘ od samego rana nawiedzaliśmy świątynię, by poświęcić czas na chwilę osobistego zamyślenia nad wiarą w zmartwychwstanie. Poświęciliśmy też pokarmy wielkanocne. O zmierzchu rozpoczęła się w liturgia Wigilii Paschalnej. Słuchaliśmy Słowa Bożego, odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne i cieszyliśmy się, słuchając rozbrzmiewającego po raz pierwszy radosnego „Alleluja”.

W NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ, przy uroczystym biciu dzwonów, procesja rezurekcyjna zwieńczyła wielkotygodniowe ceremonie.

s. Łucja Kramarz CSS