Jak rozpocząć wakacje?
28 czerwca 2018
49 dziewcząt na rekolekcjach w Gatara
25 lipca 2018

Echo złotego jubileuszu

Lublin. Jak wyrazić wdzięczność Panu Bogu i ludziom za 50 lat posługi wśród przedszkolaków? Modlitwą, pieśnią, tańcem, grą aktorską, spotkaniem, wspomnieniem… Wszystko to miało miejsce w czasie uroczystości jubileuszowych, które odbyły się 2 czerwca w Przedszkolu Integracyjnym Niepublicznym Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. bł. O. Gwidona w Lublinie.

Uroczystości rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja, której przewodniczył Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Stanisław Budzik. Po Mszy św. miało miejsce zawierzenie przedszkola Matce Bożej wypowiedziane przez najmłodsze przedszkolaki i koncert ku czci Ducha Świętego. Piosenkami z „Nutki…” s. Adriany Miś CSS wyśpiewaliśmy nasze uwielbienie za dzieło bł. O. Gwidona.
Zabawę na placu przedszkolnym otworzył Teatr Rodzice – Dzieciom barwnym przedstawieniem pt. „Brzydkie kaczątko”. Zakończył natomiast przegląd piosenek z jubileuszowej płyty „Przeboje z naszego przedszkola”.

Czego nam życzono?

  • „Łaska Ducha Świętego niech zawsze wspiera i towarzyszy…” – m. Maria Estera Kapitan
  • „Chciałabym w tym wyjątkowym dniu podziękować wszystkim Pracownikom Przedszkola za kultywowanie pięknych tradycji edukacji zbudowanej na chrześcijańskich wartościach. Codzienna praca Placówki wnosi świadectwo miłości i prawdy w proces wychowania dzieci, oparta jest bowiem na wskazaniach Patrona, który polecił nieść pomoc nie tylko ciału, ale i duszy.” – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Ewa Dumkiewicz – Sprawka
  • „Składam wyrazy szczerego uznania dla imponującego dorobku przedszkola opartego na kształceniu i wychowaniu najmłodszych w duchu poszanowania fundamentalnych wartości prawdy, dobra i piękna…” – Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk