Wigilia Zesłania Ducha Świętego – obejrzyj
22 maja 2016
biblia
Kiedy Bóg zamyka drzwi
4 czerwca 2016

Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się…

biblia

IX niedziela zwykła

Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: „Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, mówili, kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę”. Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: „Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: »Idź« – a idzie; drugiemu: »Chodź« – a przychodzi; a mojemu słudze: »Zrób to« – a robi”. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: „Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu”. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. (Łk 7,1-10)

  • …setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: „Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony… Setnik wysyła do Jezusa swoich przyjaciół, aby ci powiedzieli to co jest ukryte w jego sercu. Jakie jest jego serce? Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się… To serce, które zadziwiło Jezusa…. Serce pokorne, z wielką wiarą… Setnik prosił o łaskę dla swojego sługi i otrzymał tą łaskę, choć “osobiście” z Jezusem się nie spotkał, a jednak… a jednak jego wiara i prostota sprawiły, że Jezus uzdrowił sługę. Jak mocno pasują to Słowa Jezusa: “Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”… Jakie jest Twoje serce? Czy Jezus słuchając Twoich przyjaciół mówiących o Tobie będzie zadziwiony?

s. Pia CSS