Maryjo, Niepokalanie Poczęta – módl się za nami
8 grudnia 2016
Prawda, Dobro i Piękno – wspominamy św. Mikołaja
8 grudnia 2016

Gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje…

DSCN0099

Lublin. 7 grudnia w naszym lubelskim domu zakonnym odbyło się spotkanie modlitewne adresowane do ludzi młodych. Na zaproszenie odpowiedziały dwie osoby. Ktoś może zapytać: Tylko tyle? Tylko i aż tyle. Zostawiły swoje obowiązki i poszły za natchnieniem Ducha Świętego. To niezwykle budujące, że przed spotkaniem modliły się prosząc Pana, aby wszystko tak ułożył, żeby mogły przyjść. A jak same mówiły, nie było to proste. Niesamowite jest doświadczanie walki przed spotkaniami modlitewnymi. Tej walki doświadczają ci, co chcą przyjść, ale też ci, którzy je mają prowadzić. A w czasie spotkania i tuż po nim – pokój serca, wewnętrzna cisza i radość. Podczas spotkania adorowałyśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie (wspólnie z siostrami) i przyzywając Ducha Świętego pochylałyśmy się nad Słowem z Łk 1, 26- 45. Patrząc na Maryję, zatrzymałyśmy się nad tematem rozeznawania w codzienności i dokonywania wyborów. Co nas dotknęło w Słowie? Ufność Maryi, Jej zawierzenie, otwarcie, Jej wypełnienie łaską, Jej noszenie Słowa, Jej rozsądek, rozwaga i to, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Ewangelii towarzyszył obraz Oblubienicy Ducha Świętego. Kolejne spotkanie – w styczniu. Zapraszamy!

s. Agnieszka CSS