biblia
Prowadzeni przez Słowo czyli Słowo Boże w życiu duchaczki
6 maja 2017
Kocham – pierwsze słowo
8 maja 2017

głos Jego znają. …

biblia

IV Niedziela Wielkanocna

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości. (J 10,1-10)

  • …owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają… Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania! Niezależnie od tego do czego Pan mnie i Ciebie powołuje, aby to rozeznać muszę znać Jego głos. Jezus mówi: Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych…. a jakże często dzisiejszy świat idzie za obcym? Jak często ja i Ty idziemy za obcym? Czyj głos znam? Czyjego głosu słucham? Za czyim głosem chcę iść?

s. Pia CSS