Listopad ze Słowem cz. 4
8 listopada 2014
biblia
…sługo dobry i wierny…
16 listopada 2014

Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie

biblia

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. J 2,13-22

  • …Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie… My mamy dostęp do Kościołów, kaplic… każdego dnia możemy pójść, pomodlić się, odpocząć przy Panu!… Są miejsca na świecie, gdzie takiej możliwości nie ma… Czy jest we mnie radość, że Dom Boży zawsze jest otwarty? Czy modlę się by i inni chrześcijanie mogli w wolności wyznawać swoją wiarę? Być może to właśnie tak powinna dziś okazywać się moja gorliwość o Boży Dom… Pierwsze: moje nastawienie serca by ten Dom Modlitwy był naprawdę miejscem gdzie oddaje się Bogu chwałę, gdzie idę, gdzie wielbię Boga… Drugie: modlitwa za tych, którzy są prześladowani a Kościoły zamykane, burzone… Jaka jest moja gorliwość o Boży Dom?

s. Pia CSS