zeslanie afryka
Zesłanie Ducha Świętego 2017
3 czerwca 2017
Weźmijcie Ducha!
4 czerwca 2017

„I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym”

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego życzymy,
by Wasze serca były pełne Jego darów i owoców.
Niech On Was prowadzi, uświęca, oczyszcza, napełnia i pociesza!
Pozwólcie Mu działać w swoim życiu!