Powołani – otwarci na Ducha Świętego
8 maja 2023
Zesłanie Ducha Świętego 2023
28 maja 2023

II Duchackie Czuwanie Młodych

Czy można być szczęśliwym po nieprzespanej nocy? Warto zapytać o to ludzi młodych, siostry duchaczki, kleryków, którzy w nocy 6/7 maja trwali na modlitwie przyzywając Ducha Świętego i modląc się o łaskę rozeznania powołania i dar nowych powołań w Kościele. Dla jednych była to noc pełna walki, by wytrwać – na końcu radość, że się udało! Dla innych te godziny nocne przepłynęły niby kilka minut – na końcu radość, że zostali do końca! Choć rozpoczynając czuwanie cały kościół pw. św. Tomasza Ap. w Krakowie był pełny, to do końca wytrwali można by powiedzieć najdzielniejsi, ale tak naprawdę przede wszystkim, ci którzy mogli zostać całą noc.

O tym dlaczego akurat tej nocy czuwaliśmy, można przeczytać na stronie Duchackie Czuwanie Młodych. Co jednak było wyjątkowego w tym roku? Specjalnie na to czuwanie powstał zespół muzyczny, który był symbolicznie nazwany: Zespół na jedną noc! Pomimo, że większość wcześniej się nie znała, to jednak połączeni uwielbieniem Ducha Świętego, tylko po dwóch próbach, śpiewali i grali całą noc pod kierownictwem Małgorzaty Budas.

W centrum czuwania była Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił br. Jan Płottke TDŚ. Przy ołtarzu posługiwał kl. Łukasz Haręźlak (kleryk roku propedeutycznego diecezji bielsko-żywieckiej).

Tej nocy mogliśmy usłyszeć świadectwa powołań różnych dróg... O powołaniu do życia konsekrowanego mówiła s. Alina Winiarska CSS (siostra w lipcu wyrusza na ziemię afrykańską, gdzie będzie posługiwać jako misjonarka tym najmniejszym). O powołaniu do małżeństwa dzielili się państwo Teresa i Wiesław Lipowieccy (rodzice s. Zofii CSS, którzy w niedzielę 7 maja obchodzili 35 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego). O powołaniu do życia kapłańskiego mówił przygotowujący się do święceń kl. Sebastian Skwarczyński (kleryk jest na 4 roku seminarium krakowskiego).

Program II Duchackiego Czuwania Młodych obejmował także: Adorację Najświętszego Sakramentu, Sakrament pojednania, przyzywanie Ducha Świętego, uwielbienie (poprowadziła s. Alina CSS), Drogę Światła, Jutrznię, pantomimę i agapę w Duchackim Centrum Młodych „Ruah”.

W czuwaniu wzięła udział Przełożona generalna m. Kazimiera Gołębiowska, siostry duchaczki przybyłe z różnych wspólnot, siostry juniorystki, nowicjuszki i postulantki, klerycy, a także młodzież młodsza i starsza…

Tradycyjnie czuwanie zakończyliśmy o świcie tańcem „Daj mi słyszeć Twój głos„, a każdy uczestnik otrzymał pamiątkową przypinkę.

Czy można być szczęśliwym po nieprzespanej nocy? Spójrzcie na zdjęcia… nawet te ostatnie, które były robione na koniec czuwania!

Kolejne… III Duchackie Czuwanie Młodych już za rok, a dokładniej 27/28 kwietnia 2024 r. Zapisz sobie w kalendarzu i bądź z nami! To wyjątkowa noc… noc rozeznawania… noc otwierania się na Ducha Świętego i pytania Go: co mam czynić?

s. Pia CSS – organizatorka czuwania

Foto: Gabriela Kupczyk