Jubileusz 60-lecia życia zakonnego s. Akwiny
14 maja 2019
VENI SANCTE SPIRITUS
6 czerwca 2019

III warsztaty dla młodzieży

W czasie III Warsztatów Biblijno-Kulturalnych dla młodzieży, które odbyły się od 17 do 19 maja 2019 w Krakowie w naszym Domu Zakonnym przy ul. Lotniczej, rozważaliśmy kolejne błogosławieństwa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” i „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”.

Słowami kluczami tych dni były: „iluzja” i „prawda”.

Pomocą do zrozumienia czym jest iluzja było zwiedzanie nowo otwartego w Krakowie Muzeum Iluzji, gdzie mogliśmy zobaczyć i doświadczyć, jak nasz mózg nas „oszukuje” i jakie są mechanizmy iluzji. Dzięki temu mogliśmy zrozumieć, dlaczego tak często świadomie i nieświadomie w relacji z Bogiem i z ludźmi ulegamy wszelkiego rodzaju iluzjom.

W części warsztatowej młodzież wypisywała na worku treningowym przeżywane trudne emocje. Następnie rozważano w jaki sposób próbujemy sobie z nimi poradzić. Większość z rozwiązań wprowadza w iluzję, natomiast tylko Prawda potrafi nas wyzwolić. Prawda pozwala nam być miłosiernym na wzór Jezusa. Przykładem człowieka miłosierdzia jest bł. Gwidon z Montpellier. Pomocą do zrozumienia, co znaczy mieć serce miłosierne i czyste było wypisanie na kartonowym sercu cech człowieka miłosiernego i o czystym sercu.

Z relacji młodzieży wynika, że najważniejszym punktem warsztatów, oprócz Mszy Świętej, była piątkowa i sobotnia adoracja Jezusa Eucharystycznego przygotowania i prowadzona przez młodzież. Czas, by stanąć przed Panem w prawdzie, uświadomić sobie iluzje, które zniekształcają widzenie, myślenie i sercem czystym „oglądać” Boga.

Owocem tej modlitwy oraz wspólnych spotkań był list do Boga napisany przez każdego z uczestników warsztatów, który został umieszczony w specjalnej tubie z symbolem Ducha Świętego i krzyżem duchackim.

Warsztaty, jak poprzednio, prowadziły: s. Zuzanna Truszkowska i s. Boguchwała Perlak, natomiast nad całością czuwała s. Przełożona Cypriana Dunat.