Biblijne potyczki
1 czerwca 2018
Duch Święty w moim życiu
1 czerwca 2018

Imieninowe spotkanie

Kraków, Lotnicza. Dnia 06.03.2018r. odbyło się kolejne spotkanie grupy modlitewnej Czcicieli Ducha Świętego. Koronką do Ducha Świętego, odmawianą w tym wielkopostnym okresie, ogarnęliśmy intencje pokutującego Kościoła, nasze osobiste oraz tych, którzy żyją pozbawieni nadziei jaką niesie ze sobą Chrystus.

Po przejściu do refektarza, przy uroczyście przystrojonym stole, zebrani złożyli imieninowe życzenia s. Przełożonej Kazimierze Gołębiowskiej. Swoją obecnością ucieszyli nas także ks. prof. Stanisław Wronka, ks. Filip Badurski oraz o. Wiesław Wiśniewski – Rektor WSD Towarzystwa Ducha Świętego, który przyjechał w towarzystwie kilku braci. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali relacji o. Wiesława dotyczącej historii powstania Towarzystwa, Bożej Opatrzności czuwającej nad jego rozwojem oraz planów na przyszłość.

Dla wszystkich obecnych siostry powtórzyły przygotowane dla s. Przełożonej przedstawienie „Owoce Ducha Świętego”. Za pomocą tekstów ś.p. Matki Redempty Śledzińskiej, naszych Konstytucji oraz innych chrześcijańskich myślicieli, posługując się techniką światłocienia oraz slajdami, siostry próbowały przybliżyć obecność owoców Ducha Świętego w naszym codziennym życiu.

Duch Święty – ten „największy Poeta” – działa w ciszy naszych serc. Kto nie umie słuchać Jego milczenia, ten nie usłyszy także Jego słów.

s. Petra CSS