BN2017
Boże Narodzenie 2017
24 grudnia 2017
IMG 6072
Dla dzieci – ofiar wojny na Ukrainie
26 grudnia 2017

Imieniny Służebnicy Bożej

04

W uroczystość Bożego Narodzenia, 25 grudnia, swoje święto patronalne obchodziła Czcigodna Służebnica Boża s. Emanuela Kalb, kanoniczka Ducha Świętego.

14 grudnia 2015 r., papież Franciszek, przyjął i zatwierdził orzeczenie Kongresu Kardynałów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w sprawie heroiczności cnót Czcigodnej Służebnicy Bożej Siostry Emanueli, podpisując Dekret i zezwalając na jego opublikowanie.

Prośmy z ufnością o potrzebne nam łaski za wstawiennictwem Czcigodnej Służebnicy Bożej:

Wszechmogący, Miłosierny Boże, który wezwałeś służebnicę swoją Siostrę Emanuelę do ściślejszego zjednoczenia z Synem Twoim, Jezusem Chrystusem, wlewając w jej serce ducha kontemplacji i gorliwości o zbawienie dusz, udziel nam za jej wstawiennictwem łaski…, o którą Cię z ufnością prosimy. Rozpal w nas, prosimy, apostolskiego ducha miłości, pokuty i wynagrodzenia.

Spraw, o Panie, w miłosierdziu swoim, abyśmy mogli radować się wyniesieniem Twojej służebnicy Siostry Emanueli do chwały ołtarzy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

O łaskach otrzymanych za przyczyną Służebnicy Bożej Siostry Emanueli prosimy powiadomić:
Siostry Kanoniczki Ducha Świętego, ul. Szpitalna 10, 31- 024 Kraków