biblia
…wszyscy bowiem dla Niego żyją
5 listopada 2016
Modlitwa za Ojczyznę
10 listopada 2016

Inscenizacja o Świętym Janie Pawle II

„Co jest najważniejsze,
co jest najpiękniejsze,
co prawdziwe,
jedyne, największe,
za co warto życie dać?”

Busko Zdrój. Uroczystość Wszystkich Świętych to czas radosnego świętowania mieszkańców nieba i ziemi. Żyjąc tu i teraz, z wiarą, nadzieją i … tęsknotą patrzymy w niebo, które jest naszym celem. Przewodnikami na drodze do niebieskiej Ojczyzny są Święci i błogosławieni. Wśród nich – święty Jan Paweł II, szczególnie bliski nam, Polakom : Wielki Człowiek, Polak i Papież. Jest dla nas wzorem umiłowania Boga, człowieka i Ojczyzny. W przeddzień Święta Niepodległości ze wzruszeniem wsłuchujemy się w Jego słowa, które zostały przypomniane nam przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku Zdroju w Inscenizacji o Świętym Janie Pawle II:

„Polsko, Ojczyzno moja, ziemio kochana, ziemio tak bardzo mi bliska ,
o tobie zawsze myślałem i teraz myślę.
Tu, na tej ziemi moje serce zostało …
Boże, błogosław moje rodzinne strony,
Błogosław naród Polski – to moi bracia, to moje siostry.”

s. Alma CSS