IMG 0623
Współpraca misyjna z Ruchem Maitri
27 maja 2017
06
Mały Książę w Sułoszowej
30 maja 2017

Ja jestem z wami…

biblia

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mt 28, 16 – 20

  • A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czy jesteś tego świadomy? Czy dostrzegasz Bożą obecność w swojej codzienności?

s. Agnieszka CSS