ŚLADAMI ŚWIĘTEGO PAPIEŻA
7 maja 2015
Spotkanie w lubelskim domu zakonnym
9 maja 2015

Ja was wybrałem…

biblia

VI Niedziela Wielkanocna

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. (J 15,9-17)

  • … abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Czy jest w Tobie świadomość miłości, którą ogarnia Cię Chrystus? I taką miłością ogarnij innych… Trudne to… Proś Chrystusa o taką miłość.
  • Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał… Trzeba nam to sobie nieustannie powtarzać. Wybrana przez Boga, przeznaczona, nieustannie w drodze, przynosząca owoc…

s. Agnieszka CSS