W Domu Ojca Gwidona
17 lutego 2015
Gdzie prowadzi twój szlak?
26 lutego 2015

Duch wyprowadził Go na pustynię…

biblia

I Niedziela Wielkiego Postu

Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. (Mk 1,12-15)

  • … Duch wyprowadził Go na pustynię. Duch wyprowadza Jezusa na pustynię, a Ciebie, mnie? Czy pozwalam prowadzić się Duchowi Świętemu? Czy stawiam Mu granice, czy też nie? Pustynia to trud, samotność, pokusy, ale jednocześnie to moc Słowa Bożego i pamięć o własnej tożsamości, świadomość tego, kim jestem. Pozwól wyprowadzić się Duchowi na pustynię… , aby mógł prowadzić dalej. Pustynia to tylko etap drogi.

s. Agnieszka CSS