Czas z chorym czasem świętym
13 lutego 2015
Symbole Światowych Dni Młodzieży
15 lutego 2015

Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić

biblia

VI niedziela zwykła

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony! Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. (Mk 1,40-45)

  • …prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony!… Czy to naprawdę takie proste? Przyszedł, padł na kolana i jednym zdaniem poprosił? Jedno zdanie: Jeśli chcesz… zdanie pełne ufności, zawierzenia! Wszak to nie rozkaz, ale to prośba z poddaniem się i myślą: Ja chcę, ale Ty Panie wiesz najlepiej co dla mnie jest dobre. Czy tak wygląda moja modlitwa? Jezus dotknął go… i powiedział: Chcę, bądź oczyszczony!… Powierzyć się Bogu, oddać się w Jego ręce… pozwolić się dotknąć! Czy jest we mnie, w tobie taka prostota, takie zawierzenie? On wie co jest dla nas dobre… On czeka, chce dotknąć ciebie i mnie…

s. Pia CSS