biblia
…zaczęła łzami oblewać Jego nogi…
12 czerwca 2016
Światowe Dni Młodzieży
26 lipca 2016

Jeśli kto chce iść za Mną…

biblia

XII Niedziela Zwykła

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. (Łk 9,18-24)

  • A wy za kogo Mnie uważacie? Kim dla ciebie jest Jezus?
  • Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Czy te słowa odnosisz do siebie? Chcesz iść za Jezusem? W czym zapierasz się siebie? Jaki jest twój krzyż? Jak i w czym naśladujesz Jezusa?

s. Agnieszka CSS