ŻYWY OGIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO
16 grudnia 2014
biblia
Będzie On wielki…
21 grudnia 2014

Jestem kochanym grzesznikiem

Kraków, Szpitalna.
Znamy prawdę o Bożej miłości, o tym, że Bóg kocha mnie w sposób niewyobrażalny i bardzo osobisty. Ale jeżeli tak jest faktycznie, to dlaczego ja nie doświadczam tej miłości i dlaczego jest we mnie tyle niepokoju, lęku, rozgoryczenia, smutku, gniewu

– to jedna z myśli przewodnich rekolekcji, które odbywały się w  dniach 12 – 14 grudnia 2014r., w klasztorze Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, przy ul. Szpitalnej w Krakowie. Uczestniczyło w nich 11 dziewcząt, z Gdańska, Bochni, Limanowej, Krakowa… Tematem przewodnim był drugi krok kerygmatu – jestem grzesznikiem, którego kocha Bóg. Wsłuchiwałyśmy się w głos Ducha, który prowadził każdą z nas indywidualnie… ale z tą samą nieogarnioną miłością. Duch był obecny szczególnie z darem ciszy, o której tak wiele było mowy w indywidualnych  świadectwach uczestniczek. Cisza, to dar Ducha i miejsce spotkania Boga.

Rekolektantkom towarzyszył ks. Filip Badurski, s. Halina Szostek, s. Dorota Raźny, s. Zofia Lipowiecka i postulantka – Małgosia Cygan.