Wielkopostne spotkanie ze sztuką
27 lutego 2016
Milito pro Christo – walczę dla Chrystusa
1 marca 2016

… jeszcze na ten rok je pozostaw… może wyda owoc

biblia

III Niedziela Wielkiego Postu

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. (Łk 13,1-9)

  • Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam… Nie porównujmy się. Nie wyciągajmy zbyt wcześnie pochopnych wniosków. Pan patrzy inaczej…
  • Wytnij je… – jeszcze na ten rok je pozostaw… może wyda owoc. Człowiek i Bóg – patrzą inaczej, mówią inaczej. Prośmy, aby nasze spojrzenie, myślenie zbliżało się do Bożego. Bóg daje czas na nawrócenie, a my? Czy dajemy czas dla siebie, dla innych? Czy w to nasze spojrzenie wpisana jest nadzieja przemiany? Jeśli tak, to chwała Panu, a jeśli nie, to pytanie: dlaczego?

s. Agnieszka CSS