alt
Zielone Święta w Pacanowie
22 maja 2013
Międzyzakonne spotkanie
27 maja 2013

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia

biblia

Niedziela Najświętszej Trójcy

Jezus powiedział swoim uczniom: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi. J 16, 12 – 15

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Wieczernik…, Jezus świadomy swojej godziny i zbliżającej się męki… i nie do końca świadomi uczniowie. Spróbuj wejść do Wieczernika i usłysz to słowo Jezusa. Dziś kieruje je do Ciebie, do mnie. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Pedagogika Jezusa… To On decyduje, kiedy odsłoni przed nami część ze swojej Tajemnicy. Zna nas i wie, kiedy i na ile jesteśmy gotowi na Jego Słowo. Spróbuj przypomnieć sobie Boże prowadzenie w Twoim życiu – jak Pan pozwalał Ci coś zrozumieć, krok po kroku… I proś, abyś umiał wejść w tę Bożą pedagogikę, bez zachłanności by wiedzieć wszystko, już, od razu, natychmiast… Proś o cierpliwość, aby umieć czekać na Boże „teraz”.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Jakiej prawdy? Jaka jest ta cała prawda? To prawda o mnie, o Tobie, to przede wszystkim prawda o Bogu. Ile dziś we mnie jest tej prawdy? Czy jej pragnę czy przed nią uciekam? Czy otwieram się na Ducha Prawdy czy się Go lękam?

s. Agnieszka CSS