biblia
Tak Bóg umiłował świat …
15 marca 2015
Moje pierwsze spotkanie z siostrami
17 marca 2015

Jezu, pokaż mi swoją Twarz

Lublin. 13 marca siostry z lubelskiej wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego ponownie prowadziły Drogę Krzyżową, której rozważania były oparte na kontemplacji czczonego w Zakonie Umęczonego Oblicza Zbawiciela.

Tym razem była to Droga Krzyżowa dla młodzieży w Kościele pw. Ducha Świętego w Lublinie. Skupione twarze wiernych uczestniczących w nabożeństwie
i przejmująca cisza były znakiem głębokiej modlitwy. Kontemplacji Umęczonego Oblicza Zbawiciela towarzyszyła pieśń „Oblicze Pana”.

s. Agnieszka Radziwanowska CSS