Pielgrzymka Sióstr Przełożonych
18 listopada 2016
Duch Święty – Miłość Miłosierna
19 listopada 2016

Jezus Chrystus – Król i Pan

Kraków. 19 listopada 2016r. – data, która na stałe wpisała się w życie Kościoła w Polsce. Na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia i odchodów Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski, w przeddzień Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata miało miejsce wydarzenie, które dotyczy każdego mieszkańca naszej Ojczyzny – w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach podczas uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem ks. Kardynała Stanisława Dziwisza został dokonany Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. Wśród wielotysięcznych zgromadzonych tłumów były również Siostry Kanoniczki Ducha Świętego z krakowskich domów. Poczuliśmy się jedną wielką rodziną Dzieci Bożych, złączonych jedną wiarą, jednym chrztem i przynależnością do jednego Kościoła.

Niech to piękne wydarzenie rozwija w nas świadomość, że należymy do Chrystusa, Króla królów i Pana panujących. Niech Jego Duch wypełnia nasze myśli, zamiary, czyny i pomaga wprowadzać Królestwo Boże tam, gdzie jesteśmy posłani.

s. Eugenia CSS