Wieczór zesłania Ducha – czyli Lednica 2014
20 czerwca 2014
Odpoczywamy przed wakacjami…
24 czerwca 2014

Jezus jest wśród nas!

Jezus jest wśród nas!
On jest chlebem żywym, który zstąpił
z nieba.

„Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi…”

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa dzieci z klas 3. obchodziły rocznicę, kiedy to po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do swego serca w Komunii Świętej. Dziękowały za dar Jego obecności pod postacią chleba. Aktywnie włączyły się w przygotowanie i przebieg mszy św., czytając lekcję, modlitwę powszechną, śpiewając psalm oraz niosąc do ołtarza dary.

Po Eucharystii ulicami naszej parafii wyruszyła uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem, w asyście chorągwi i feretronów, obecni byli strażacy, górnicy, grupy parafialne, dziewczynki sypiące kwiaty, służba liturgiczna oraz bardzo licznie zgromadzeni na uroczystości parafianie i goście.
Zatrzymaliśmy się kolejno przy czterech ołtarzach, gdzie odczytano perykopy ewangeliczne Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, gdyż Tradycja związała cztery ołtarze z prawdą przekazaną nam przez czterech ewangelistów, i oddaliśmy cześć Chrystusowi, który „zagrody nasze widzieć przychodzi”, dziękując Mu za tak nam bliską Obecność – i to przez cały rok.

Procesja eucharystyczna przypomina o tym, że Bóg ma prawo być obecny w życiu publicznym, a pielgrzymowanie z Najświętszym Sakramentem po ulicach naszych miast i wsi daje temu czytelne świadectwo. Przecież przy drogach i ulicach stoją krzyże oraz kapliczki z figurami Jezusa, Matki Bożej czy świętych. One także wyrażają naszą miłość do Boga i są wyrazem włączania Go w nasze zwykłe, szare dni. Są dowodem na to, że świat, w jakim żyjemy, opiera się na ewangelicznych wartościach, stanowiących fundament naszej nadziei.

Serdecznie dziękujemy za tak liczne uczestnictwo w publicznej „manifestacji” naszej wiary!
Wszystkim „Bóg zapłać” za pomoc i życzliwość.

s. Łucja Kramarz CSS