biblia
…i wypocznijcie nieco…
19 lipca 2015
6
Pożegnanie w Babicach
2 sierpnia 2015

Jezus podniósł oczy i ujrzał…

biblia

XVII niedziela zwykła

Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł: Każcie ludziom usiąść! A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc, i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. (J 6,1-15)

  • … Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego… wakacje… czy przychodzę do Jezusa? Czy chcę się z Nim spotkać? Czy wierzę, że On na mnie czeka?
  • … Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym… Jezus chce mnie i Ciebie nakarmić… nakarmić Swoim słowem, Ciałem, obecnością… chce zaspokoić głód, który w sobie noszę, nosisz… On rozdaje… Możesz wziąć ile chcesz… Przyjdź dzisiaj do Niego, przyjdź, usiądź przy Nim… i przyjmij Jego Miłość…

s. Pia CSS