P6130240
Nasza pani Krzysia – Krystyna Twardosz
22 kwietnia 2017
Spotkanie modlitewno–edukacyjne w Busku Zdroju
25 kwietnia 2017

Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych…

biblia

II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. (J 20,19-31)

  • A po ośmiu dniach… Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce… Dziś ósmy dzień od Zmartwychwstania Jezusa! Jaka jest moja wiara? Jezus przychodzi do mnie, przychodzi kiedy jestem we wspólnocie Kościoła, przychodzi przez świadectwa moich współbraci i współsióstr w wierze i przychodzi do mnie osobiście podczas Eucharystii! Mówi do mojego serca: Pokój z Tobą! … i dotyka mnie, pozwala dotknąć Siebie! Jaka jest moja wiara? Jeśli tylko zapragnę spotkać się z Jezusem to już otworzę Mu drzwi do mojego serca! Przyjdzie mimo, że wydaje się iż drzwi są zamknięte… przyjdzie. Lecz trzeba wciąż pamiętać, że są dni kiedy wydaje się, że Bóg jest daleko… nie czujemy Go… i wtedy mówi do nas Jezus: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Zaufaj i Ty i wyznaj: Pan mój i Bóg mój!

s. Pia CSS