Rzym woła o Ducha Świętego
3 czerwca 2020
Modlitwa na każdy czas…
6 czerwca 2020

Język miłości zrozumiały dla wszystkich…

Mówił o nim w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik Metropolita Lubelski podczas Mszy św. koncelebrowanej wraz sekretarzem ks. dr Sebastianem Decem i  kapelanem sióstr ks. prof. dr. hab. Leszkiem Adamowiczem w zakonnej kaplicy lubelskiej Wspólnoty Sióstr Kanoniczek. Ks. Arcybiskup podkreślił, że posługiwał się tym językiem Założyciel Zgromadzenia bł. O. Gwidon i za jego przykładem czynią to Siostry Kanoniczki. Ten język nadaje kształt prowadzonym przez Zgromadzenie dziełom miłosierdzia. Pozwala na autentyczny dialog i współpracę z łaską Bożą.

W kontekście 800- lecia Zakonu Ducha Świętego w Polsce,  ks. Arcybiskup przypomniał znaczące postacie w historii Zgromadzenia, podkreślił znaczenie obecności i posługi sióstr w Lublinie, wybiegając myślą do roku 2022, kiedy to siostry będą dziękowały Panu Bogu za 100 lat posługi w tym mieście. Podczas liturgii i spotkania z Wspólnotą śpiewane były pieśni ze Śpiewnika Jubileuszowego naszego Zgromadzenia. Uwagę zwróciły słowa jednej z nich (cytowane poniżej), które w skondensowany sposób ujmują istotę charyzmatu Zgromadzenia.

Duchu Święty prowadź nas
w radości i pokoju,
w jedności i miłości
drogami miłosierdzia.

s. Agnieszka CSS