biblia
A wy za kogo Mnie uważacie?
12 września 2015
Echo wakacyjnej posługi
18 września 2015

Jubileusz w Międzybrodziu Bialskim

Opowiadanie swej historii jest składaniem chwały Bogu i dziękczynieniem Jemu za wszystkie Jego dary.

Tymi słowami zwrócił się papież Franciszek w Liście napisanym z okazji przeżywanego w Kościele Roku Życia Konsekrowanego.

Odpowiadając na zachętę Ojca Świętego, z wdzięcznością przywołujemy 55 lat pobytu i pracy apostolskiej Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w parafii św. Marii Magdaleny w Międzybrodziu Bialskim, która obchodzi 130.rocznicę poświęcenia kościoła parafialnego. Z okazji Jubileuszu została przygotowana wystawa ilustrująca znaczące wydarzenia i wybitne osoby poprzednich pokoleń tworzące lokalną wspólnotę ludzi wierzących.

W to Boże dzieło od 1960 roku włączają się siostry kanoniczki swą modlitwą i posługą apostolską. Na przestrzeni 55 lat swą szczególną obecnością wpisała się s. Monika Król, która jako pielęgniarka środowiskowa przez prawie 40 lat (1965-2004) pieszo – w upalne dni czy przez zaśnieżone drogi – przemierzała górzyste beskidzkie tereny, by przynosić pociechę, ulgę i fachową pomoc osobom chorym, samotnym czy starszym. Do dziś pozostaje w żywej wdzięcznej pamięci parafian.

Siostry podejmowały w parafii pracę organistki w latach 1968-1990.
W organistowską posługę wpisały się dwie siostry, które najdłużej ją pełniły:
s. Henryka Brusznica i s. Angela Handzel. Siostry prowadziły: chór im. Królowej Jadwigi, scholę dziecięcą pod nazwą „Stokrotki”, zespół gitarowo-jazzowy koncertujący przy okazji ważnych uroczystości oraz wokalny zespół młodzieżowy „Pojednanie”. Oprócz koncertów s. Angela często udawała się ze swymi podopiecznymi na pielgrzymki mające służyć wzajemnej integracji i odnowieniu duchowemu.

Od początku pobytu w Międzybrodziu siostry uczyły dzieci religii w salce katechetycznej na organistówce, a od 1990 roku prowadzą lekcje w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie parafii. Siostry przygotowywały dzieci do I Komunii świętej i młodzież do sakramentu bierzmowania. Od Wielkiego Jubileuszu 2000 Roku, siostry katechetki prowadzą Wspólnotę Dzieci Maryi, która włącza się czynnie w życie liturgiczne kościoła parafialnego.
W trosce o piękno świątyni parafialnej i czystość szat liturgicznych siostra podejmuje pracę zakrystianki. Cała wspólnota sióstr bierze udział w codziennej Eucharystii i nabożeństwach okresowych razem z wiernymi wielbiąc Boga za Jego nieustanną obecność w kościele parafialnym.

Uroczystości Jubileuszowe są okazją do dziękczynienia Bogu za minione lata
i pobudzają do spojrzenia z nadzieją w przyszłość, budowaną na fundamencie wiary i miłości, we wspólnocie Kościoła lokalnego, by stawał się czasem łaski, naznaczonym obecnością Ducha Świętego dla dobra całego Kościoła.

oprac. s. Irena Drozd CSS