„Pola Nadziei 2020/2021”
17 czerwca 2021
Jak żyć pełnią życia?
5 lipca 2021

Jubileuszowa pielgrzymka do Rzymu

8.06 -17.06.2021r. Rzym – miasto kwitnące historią i teraźniejszością Kościoła Świętego. Kwitnie tam do dnia dzisiejszego historia i teraźniejszość Zakonu Ducha Świętego – naszego Zakonu. Tam skierowały się kroki Przełożonej generalnej Matki Kazimiery Gołębiowskiej i Rady Generalnej /s. wikaria Edyta Wesołowska, s. Felicja Urban, s. Antonina Wojdyła, s. Dobromiła Kurek, s. sekretarka Maria Najowicz/, by na ręce Chrystusowego Namiestnika Papieża Franciszka, podziękować Bogu, za dar 800-lecia istnienia Zakonu na ziemiach polskich. Można powiedzieć, że był to finał Jubileuszu, który rozpoczął się w październiku 2019 r. Przełożona generalna wraz z siostrami radnymi, udały się do Rzymu, także po to, by zaczerpnąć z bogactwa duchowego Wiecznego Miasta, na nowo poczuć więź ze Stolicą Apostolską i naszym Ojcem Założycielem, Gwidonem z Montpellier. Matka Kazimiera przeprowadziła też wizytację rzymskiej wspólnoty sióstr.

Pięknym przeżyciem była możliwość spotkania się osobiście z Papieżem Franciszkiem na środowej audiencji generalnej, gdzie Matka Kazimiera mogła wręczyć Ojcu Świętemu list i duchacki krzyż oraz Koronkę do Ducha Świętego. Papież poświęcił Matce wiele uwagi, która przez tłumaczkę s. P. Grację Bucior przekazała mu wyrazy miłości i przywiązania od całego Zgromadzenia i ogólne wiadomości o kończącym się Jubileuszu. Papież po wysłuchaniu, postawił kluczowe dla każdej z nas pytanie:  „Co zrobił Duch Święty?”  Myślę, że to pytanie powinno towarzyszyć nam, w każdej chwili dnia: „Co przeze mnie konkretnie, czyni Duch Święty i czy pozwalam Mu działać w sobie i przez siebie.” Pogłębieniu więzi ze Stolicą Apostolską posłużyło z pewnością: udział w liturgii  Mszy Świętej przy relikwiach św. Jana Pawła II transmitowanej przez Radio Watykańskie, zwiedzanie pod kierunkiem przewodników Bazyliki Św. Piotra, Ogrodów Watykańskich i Pałacu Apostolskiego.

Dotykalnie niejako, mogłyśmy spotkać Osobę naszego Założyciela, Bł. Ojca Gwidona z Montpellier, kiedy zwiedzałyśmy Szpital Ducha Świętego, patrzyłyśmy przez okienko z Biblioteki, na zachowaną w dawnym stylu salę szpitalną, czy portret Ojca Gwidona na którym widnieje jako pierwszy, spośród zarządzających szpitalem w tzw. sali komandorów. Spotkanie to, znalazło najpełniejszy wyraz podczas Eucharystii sprawowanej  w kaplicy Szpitala Ducha Świętego. S. P. Gracja, pracująca w tym szpitalu jako pielęgniarka na oddziale noworodków, jest taką złotą nicią,  łączącą miłosierdzie świadczone tu wieki przez braci i siostry, aż do dziś. Zwieńczeniem naszych spotkań z Ojcem Założycielem była Jubileuszowa Masza Święta, sprawowana w kościele Ducha Świętego, gdzie siostry brały udział w liturgii i śpiewały pieśni ze Śpiewnika Jubileuszowego

Aby pogłębić naszą duchowość związaną z  kultem Eucharystii i Najświętszego Oblicza udałyśmy się do Lanciano i Manopello. Miałyśmy też łaskę pielgrzymowania do Asyżu, po śladach św. Franciszka, niemalże rówieśnika  naszego Błogosławionego Ojca Założyciela. Ich działalność przypada na ten sam przełom XII i XIII w.

Niech Bóg będzie uwielbiony, za możliwość przeżycia tej pielgrzymki, w życiu Przełożonej generalnej i całej Rady generalnej poprzez oddanie tego życia całkowicie Duchowi Świętemu, Kościołowi Chrystusowemu i Zgromadzeniu.  

                                                                                                    s. Antonina Wojdyła