Powołani, by wydawać owoce
26 kwietnia 2022
Amahoro w Lublinie
5 maja 2022

Juniorat na majówce

Weekend majowy był dla nas czasem modlitwy, radości z przebywania we wspólnocie i wzajemnego dzielenia się doświadczeniami codziennego życia.

Od 29 kwietnia do 3 maja siostry juniorystki razem ze swoją mistrzynią s. Edytą Wesołowską udały się na dni skupienia do domu zakonnego w Leżajsku. Codzienne konferencje o pięknie powołania do człowieczeństwa, do świętości i do konsekracji prowadził o.Rufin Kyc OFM. Siostry zgłębiały tajemnicę powołania podczas indywidualnej modlitwy, adoracji w ciszy i spotkań formacyjnych. Nie zabrakło także czasu na odpoczynek. Wspólne spacery, rozmowy, dzielenie się bogactwem codziennych doświadczeń były ważną częścią każdego dnia. Takie spotkanie jest zawsze szansą na pogłębienie relacji między siostrami i umocnienie siebie nawzajem. Są one źródłem siły i odnowieniem zapału i gorliwości do wypełniania codziennych obowiązków.

s. Franciszka Babiarz