Zesłanie Ducha Świętego 2023
28 maja 2023
25 lat życia ślubami
6 lipca 2023

Kaplica pw. Ducha Świętego – odpust

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w Duchackim Centrum Młodych „Ruah” obchodziliśmy pierwszy odpust kaplicy pw. Ducha Świętego, która została poświęcona 8 grudnia 2022 r. To właśnie w tej kaplicy modlą się postulantki, młodzi przychodzący na spotkania „Wieczór Ruah”, dziewczęta biorące udział w rekolekcjach powołaniowych i różne osoby, które „przypadkowo” trafiają do DCMu. Tutaj poznają Ducha Świętego i tutaj Go uwielbiają.

Świętowanie pierwszego odpustu rozpoczęło się wyjściem, otwarciem drzwi, by „głosić wielkie dzieła Boże” – przechodni mijający Duchackie Centrum Młodych mogli zatrzymać się, wziąć myśl o Duchu Świętym i wejść do kaplicy. Mszy świętej odpustowej przewodniczył o. Mateusz Kowalcze SJ, który w homilii podkreślił wielką rolę Ducha Świętego w życiu każdego człowieka, mówiąc że jest On dla nas jak powietrze. Ojciec zwrócił uwagę, że „Duch Święty to Ten, który odnawia, ukazuje nowe perspektywy, zapewnia sens naszemu istnieniu. To dzięki Niemu możemy być pewni swoich wyborów, tych codziennych, drobnych, jak i tych fundamentalnych, decydujących o jakości naszego życia.” Po Eucharystia trwało uwielbienie Ducha Świętego, które poprowadziła s. Alina Winiarska CSS.

Agapa była czasem wspólnej radości, o czym świadczy fakt, że trudno było ją po kilku godzinach zakończyć.

Więcej informacji o Duchackim Centrum Młodych „Ruah” można znaleźć na stronie. Zapraszamy na spotkanie z Duchem Świętym w kaplicy i spotkania organizowaniem w DCMie.

s. Pia CSS