Chorzy
28 sierpnia 2013
2007.05.31_13h21
PRO VITA
28 sierpnia 2013

Katechizacja

2007.08.01_18h10

Byłem ubogi…, nieznający prawdziwych wartości…

Jedną z form obrony życia – w tym wypadku duchowego – podejmowaną przez Siostry Kanoniczki Ducha Świętego mieszkające w Pisarówce jest katecheza. W naszej parafii katechizuje 2 księży, kleryk i 1 siostra.

Katechizacją obejmują dzieci i młodzież szkolną 15-u wiosek oraz 3 przedszkola. Liczba dzieci korzystających z katechizacji w poszczególnych wioskach waha się od 2 do 22. Jeśli religia jest w szkole, oznacza to, że dyrektor szkoły podejmuje ryzyko utraty pracy. Dlatego tam, gdzie nie jest możliwa katecheza w szkole, odbywa się ona w domach prywatnych, często u ludzi prawosławnych. Obejmuje dzieci, młodzież, a także dorosłych w różnym wieku, którzy nierzadko przysłuchują się katechezie. Mówimy o Bogu, o miłości i przebaczeniu nie tylko katolikom, ale i prawosławnym, i nieochrzczonym. W jednej wsi, do której siostra dojeżdża, religia odbywa się w domu prawosławnej pani, która kiedyś sprzedawała świeczki w cerkwi. Przychodzi na tę katechezę maksymalnie 15-cioro dzieci – wszystkie prawosławne, bo i w całej wsi nie ma żadnej rodziny katolickiej. Gdyby nie ta godzina katechezy tygodniowo, prawdopodobnie w domu nie usłyszałyby o Bogu, a do cerkwi przeważnie nie chodzą.

Katechizacja jest trudna, gdyż wśród katechizowanych często nie ma zupełnie podstaw wiary i religijności.

Często zachodzi potrzeba katechezy indywidualnej: dziewczynka głuchoniema, inna – z upośledzeniem umysłowym, dorośli. Niedawno siostra przygotowywała do 1-szej spowiedzi i komunii świętej i do wyznania wiary katolickiej jedną z mam z Domu Obrony Życia i jej narzeczonego ochrzczonych w cerkwi prawosławnej.

Oprócz katechezy siostra katechetka podejmuje formację dzieci i młodzieży także poprzez prowadzenie Rycerstwa Niepokalanej, organizowanie rekolekcji tygodniowych, czy prowadzenie kółka teatralnego. Dzięki takim działaniom siostry rozwijają życie duchowe w katechizowanych, a przez bliższy kontakt z dziećmi i młodzieżą, widząc biedę materialną, mogą pomóc im materialnie.