biblia
głos Jego znają. …
7 maja 2017
Ufam – drugie słowo
9 maja 2017

Kocham – pierwsze słowo

Wszystko zaczyna się od MIŁOŚCI! Najpierw miłość Boga do mnie, potem moja odpowiedź. Jestem kochana/y i kocham! Tak zaczyna się każde powołanie, czyli każda historia miłości. Powołanie do małżeństwa, powołanie do życia samotnego, powołanie do kapłaństwa i życia konsekrowanego – to historie miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga! Jeśli chcesz rozeznać swoje powołanie, uświadom sobie jak bardzo jesteś kochana/y przez Boga! I zapytaj o swoją miłość do Niego! Tylko wybierając drogę przygotowaną nam przez Miłość i wybierając drogę z miłości można być szczęśliwym!

s. Pia CSS