wojtyla3
Nad Rzymem krążą Klucze Piotrowe
28 sierpnia 2013
s_karolina
Będę się za Siostrę modlił
28 sierpnia 2013

Koronka do Ducha Świętego

koronkads

Koronka do Ducha Świętego to modlitwa poświęcona przyzywaniu Ducha Świętego. Koronka do Ducha Świętego została ułożona w 1956 r. przez ks. Stanisława Okamfera, ojca duchownego Seminarium Częstochowskiego i wielkiego czciciela Ducha Świętego. Tekst koronki został zatwierdzony przez bp. Franciszka Jopa, administratora Diecezji Krakowskiej. Pierwszą koronkę z czerwonych paciorków wykonały Siostry Klaryski z kościoła św. Andrzeja w Krakowie, a pierwszy drukowany tekst ukazał się 16 lipca 1956 r. jako dodatek do czasopisma „Ruch Biblijny i Liturgiczny”.

Ks. Okamfer tak mówił: „Siostry Duchaczki mają jakieś powołanie do szerzenia czci, znajomości i miłości Ducha Świętego. Postanowiłem dopomóc Siostrom w tej sprawie i pod jakimś szczególnym natchnieniem przyszła mi myśl ułożyć w tym celu Koronkę do Ducha Świętego”.

Siostry Kanoniczki Ducha Świętego de Saxia każdego dnia modlą się tą koronką!

Znak Krzyża

 1. Z Ducha Świętego w Maryi Pannie począł się Jezus. (Łk 1, 35)
 2. Duch Święty spoczął na Jezusie Chrystusie w czasie Chrztu w Jordanie. (Mt 3, 16)
 3. Przez Ducha Świętego Jezus wyprowadzony na pustynię. (Łk 4, 1)
 4. Duch Święty w Kościele. (Dz 2, 2-4)
 5. Duch Święty w duszy sprawiedliwego. (1 Kor 3, 16), (1 Tes 5,19), (Ef 4,30)

Po każdej tajemnicy:

7 razy: Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych – I ogień Twojej miłości w nich zapal.

1 raz: Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie – I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na zakończenie koronki:

Chwała Ojcu… (3 razy), Wierzę w Boga Ojca…

Matko Kościoła, módl się za nami!

DWIE MELODIE KORONKI DO DUCHA ŚWIĘTEGO:


КОРОНКА ДО СВЯТОГО ДУХА

Таємниці:

 1. Зі Святого Духа в Діві Mapії зачався Ісус (Лк 1,35).
 2. Святий Дух зійшов на Ісуса Христа під час хрeщення у Йордані (Мт 3,16).
 3. Святий Дух веде Ісуса на пустелю (Лк 4,1).
 4. Святий Дух в Церкві (Ді 2,2-4).
 5. Святий Дух в душі справедливої людини (1Кор 3,16).

Після кожної таємниці:

7 разів: Прийди, Святий Духу, наповни серця Твоїх вірних –
І запали в них вогонь Твоєї любові.
1 раз: Зішли Твого Духа, і виникне життя – І відновиш обличчя землі.

Молімося: Боже, Ти просвітив серця вірних світлом Святого Духа,

дай нам у цьому Дусі пізнати, що є істинне, і за-вжди радіти Його втіхою.

Через Христа, Господа нaшого. Амінь.


The chaplet of The Holy Spirit

in the intentions of the Church and renew of the world

The Mysteries:

 1. The Holy Spirit descends on the Virigin Mary during of the Annunciation
 2. The Holy Spirit descends on Jesus Christ during the Baptism in Jordan
 3. The Holy Spirit leads Jesus Christ into the desert.
 4. The Holy Spirit acts in the Church
 5. The Holy Spirit acts in the heart of the christian

At each Mystery is said seven times:

V.Come, O Holy Spirit, fill the hearts of your faithul

R. And enkindle in them the fire of your love one time:

V. Send forth your Spirit and they shall be created

R. And you shall renew the face of the earth

Let us pray:

O God, who taught the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, grant that by the gifts of the same Spirit we may be always truly wise and ever rejoice in his consolation. Throught Christ our Lord. Amen.

In the end of the Chaplet is said:

Glory be to the Father …(3 x), I believe in God…,

Mother of the Church pray for us