Koronka ku czci Ducha Świętego – rozważania 2
28 sierpnia 2013
uprzejmosc
Czym jest uprzejmość…
28 sierpnia 2013

Koronka ku czci Ducha Świętego – rozważania 1

Wysławiam Cię o Duchu Najświętszy za życie Ojca Gwidona

Wspomnienie Ojca Gwidona (6 luty)

(s. Stefania Maksymów CSS)

1. Wysławiam Cię o Duchu Najświętszy za życie i powołanie naszego Ojca Założyciela Błogosławionego Gwidona z Montpellier, który przeniknięty duchem miłości miłosiernej mówił codziennie Bogu „FIAT”.

Błogosławiony Ojcze Gwidonie, naucz mnie odkrywać i znajdować Bożą Wolę we wszystkich zdarzeniach mego codziennego życia.

2. Wysławiam Cię o Duchu Najświętszy za naszego Ojca Założyciela Błogosławionego Gwidona z Montpellier – Wzór życia zakonnego, Sługę Ubogich i potrzebujących, który wiernie naśladował Chrystusa Pana i widział w każdym człowieku, zwłaszcza w nieszczęśliwym – Oblicze Jezusa.

Błogosławiony Ojcze Gwidonie, naucz mnie służyć z miłością i delikatnością maluczkim i pogardzanym.

3. Wysławiam Cię o Duchu Najświętszy za naszego Ojca Założyciela Błogosławionego Gwidona z Montpellier – Założyciela Zakonu Ducha Świętego, który modlił się żarliwie na pustyni swojego serca z Ewangelią świętą w ręku i kroczył po stopach Chrystusa Pana gorliwie pełniąc uczynki miłosierdzia.

Błogosławiony Ojcze Gwidonie, naucz mnie czerpać siły do posługi i czynów miłości miłosiernej poprzez pogłębioną modlitwę i więź z Jezusem.

4. Wysławiam Cię o Duchu Najświętszy za naszego Ojca Założyciela Błogosławionego Gwidona z Montpellier, który czcił i kochał Maryję Matkę, Twą Przeczystą Oblubienicę. Ojciec Gwidon jako pierwszy mając wrażliwe serce – stał się Obrońcą poczętego życia, Wspomożycielem niewiast oczekujących narodzin dziecka i samotnych matek.

Błogosławiony Ojcze Gwidonie, naucz mnie służyć życiu, bronić je i wielbić Dawcę Życia.

5. Wysławiam Cię o Duchu Najświętszy za naszego Ojca Założyciela Błogosławionego Gwidona z Montpellier, który z radością chwalił i czcił Boga Jedynego: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zostawił nam znak Krzyża Duchackiego, który przypomina nam od ośmiu już wieków, żeśmy świątynią, przybytkiem Bożego Ducha, który dokonuje w nas nieustannie dzieła uświęcenia.

Błogosławiony Ojcze Gwidonie, naucz mnie czcić Świętego Ducha najprzód w sercu moim i w sercu każdego człowieka, w sercu mojej siostry i mojego brata (bliźniego).