Czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego
28 sierpnia 2013
Koronka ku czci Ducha Świętego – rozważania 1
28 sierpnia 2013

Koronka ku czci Ducha Świętego – rozważania 2

Z Maryją

(Ks. Józef Okamfer)

Wyproś mi Matko – światło Ducha Świętego! Rozpal serce moje miłością Twego Syna i spraw, by to rozważanie było dla mnie i dla Ciebie radością.

1. Maryja klęczy zatopiona w modlitwie – w ubogim domku nazaretańskim. „Duch Święty zstąpi na Ciebie”. Maryja rozważa słowa Anioła i wypowie słowo, które jest najdonioślejszym, jakie kiedykolwiek wyszło z ust ludzkich: „FIAT”. „Fiat” – z pokorą wypowiedziane sprowadziło Boga na ziemię. Matko, naucz mnie modlić się! Uproś mi pokorę głęboką i umiłowanie doskonałego dziewictwa. Wyjednaj kapłanom – ukochanie czystości.

2. „Ten jest Syn mój miły, w którym sobie upodobałem”. Na początku publicznej działalności Jezusa, Duch Święty dał znak, że będzie Jezusowi towarzyszył Swoją mocą. A Ojciec wyraził „upodobanie” i Boską miłość do Syna, który stał się Człowiekiem – w łonie Maryi i z Niej się narodził. Dusza wierna Maryi, oddana Jej bez reszty, mimo różnych słabości, dochodzi do momentu przemienienia – kiedy Ojciec ujrzy w Niej Syna! Matko spraw, bym mogła powiedzieć za św. Pawłem: „Żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus!” Oddaję Ci moją nędzę, oddaję Ci moją słabość. Okryj mnie płaszczem Twej niepokalaności.

3. „Jezus pełen Ducha Świętego zaprowadzony jest na puszczę na 40 dni i był kuszony od diabła” Przyjdą walki, pokusy, cierpienia i doświadczenia – by zrozumieć cierpiącego człowieka, zrozumieć ludzką nędzę i stać się sposobnym narzędziem do pozyskiwania ludzkich dusz. Jezu, gdy ujrzę w sobie przepaść nędzy – daj mi odkryć przepaść Twego Miłosierdzia!

4. Maryja trwała na modlitwie z Apostołami i uczniami Jezusa. Błagała całym żarem Niepokalanego Serca, by Duch Święty Pocieszyciel zstąpił na zgromadzonych w Wieczerniku i na cały Kościół. Duch Święty napełnia Maryję Laskami, aby mogła wypełnić posłannictwo Matki Kościoła, matki Mistycznego Ciała chrystusowego. I mnie dał Bóg posłannictwo… Czy za przykładem Maryi staram się godnie odpowiedzieć łasce powołania? Mimo mej niegodności ośmielam się przekroczyć próg Wieczernika i uklęknąć obok Ciebie, Matko. Niech Twój przykład nauczy mnie jak mam się modlić.

5. Kto napełniony jest Duchem Świętym i Jego łaską, ten gotów jest przyjąć wolę Bożą i ochotnie, szybko jak wiatr, za nią podążać. Matko, módl się wraz ze mną, aby Duch Święty zstąpił ze Swoją łaską do serca mego i rozpalił w nim umiłowanie Woli Bożej. Łaska Ducha Świętego jest dla mnie światłem, siłą i radością.