Czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego
28 sierpnia 2013
Koronka ku czci Ducha Świętego – rozważania 1
28 sierpnia 2013

Koronka ku czci Ducha Świętego – rozważania 2

Dziękuję Ci Duchu Święty

(s. Halina Szostek CSS)

Na podstawie „Dzienniczka” św. Faustyny,
Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2006 nr 1286

1.„Dziękuję Ci Duchu Święty, za wszystkie łaski,
Którymi mnie nieustannie obsypujesz,
Które mi świecą jak słońca blaski,
A przez nie drogę mi pewną pokazujesz.”

2.„Dzięki Ci Duchu Święty za chrzest święty,
Który mnie wszczepił w rodzinę Bożą,
Jest to dar łaski wielki i niepojęty,
Który nam dusze przeobraża.”

3. „Dzięki Ci Duchu Święty za spowiedź świętą,
Za to źródło wielkiego miłosierdzia,
Które jest niewyczerpane,
Za tę krynicę łask niepojętą,
W której dusze bieleją grzechem zmazane.”

4. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za bierzmowania sakrament,
Który mnie pasuje na rycerza Twego,
I daje duszy moc na każdy moment,
I strzeże mnie od złego.”

5. „Dzięki Ci Duchu Święty, żeś mnie stworzył,
Żeś mnie powołał do bytu z nicości,
I swe Boskie piętna w nią włożył,
A czynisz to jedynie z miłości.”