Czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego
28 sierpnia 2013
Koronka ku czci Ducha Świętego – rozważania 1
28 sierpnia 2013

Koronka ku czci Ducha Świętego – rozważania 2

Boski nasz Pocieszycielu

(s. Eligia Ryniak CSS)

1. Boski nasz Pocieszycielu
W mrokach cierpień i niedoli,
Stwórco jasnych widnokręgów
Ukaż światła Bożej WOLI.

2. Boski nasz Nauczycielu,
Ciągle kształtuj nas na nowo.
Ucz, że „Duchem jest i życiem”
Każde Chrystusowe Słowo.

3. Boski Duchu, Świadku Pana,
Na niepewnej życia fali
Wspieraj, byśmy swą postawą
Jemu /Jezusowi/ świadectwo dawali.

4. Przyszłych spraw Oznajmicielu,
Rozszerz nasze serca małe.
Rzeczy przyszłe nam odkrywaj,
Prowadź nas do prawdy całej.

5. Duchu Prawdy, świat nie widząc
Nie chce znać Cię, nie przyjmuje.
Otwórz umysł nasz i serce,
Niech Cię pozna i miłuje.