Czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego
28 sierpnia 2013
Koronka ku czci Ducha Świętego – rozważania 1
28 sierpnia 2013

Koronka ku czci Ducha Świętego – rozważania 2

Dziękujemy Ci Duchu Święty

(s. Addolorata Powroźnik CSS)

1. Dziękujemy Ci Duchu Święty, że razem z Maryją jesteśmy napełnieni Twoją łaską, oświeceni, umocnieni i prowadzeni przez Ciebie.

2. Dziękujemy Ci Duchu Święty, że przez Ciebie możemy mimo niemocy wołać do Ojca wołaniem dziecięcej miłości.

3. Dziękujemy Ci Duchu Święty, że jesteś Światłem w ciemności, mocą w walce, pocieszeniem w smutku.

4. Dziękujemy Ci Duchu Święty, że dajesz się nam jako najcenniejszy z wszystkich Darów Bożych.

5. Dziękujemy Ci Duchu Święty, że ubogacasz nas darami niebieskimi, przez które stajemy się mili Bogu i ludziom.