Czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego
28 sierpnia 2013
Koronka ku czci Ducha Świętego – rozważania 1
28 sierpnia 2013

Koronka ku czci Ducha Świętego – rozważania 2

Ukszałtuj we mnie Jezusa

(s. Innocenta Waśko CSS)

1. Duchu Święty przyjdź i ukształtuj we mnie Jezusa!

2. Duchu Święty, Duchu Mocy – wzmocnij mnie!

3. Duchu Święty, Duchu Miłości – spal wszystko, co może się Bogu we mnie nie podobać!

4. Duchu Święty, Duchu Pokoju – ucisz mnie i zjednocz w Swej miłości!

5. Duchu Święty, Duchu Radości, spraw, bym się zawsze radowała zwłaszcza wśród przeciwności!