Czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego
28 sierpnia 2013
Koronka ku czci Ducha Świętego – rozważania 1
28 sierpnia 2013

Koronka ku czci Ducha Świętego – rozważania 2

Bądź Duchu Święty

(s. Marionilla Morawiec CSS)

1. Tam, gdzie rodzi się Jezus, czyli tam gdzie głoszona jest Dobra Nowina, dokonywana Nowa Ewangelizacja – bądź Duchu Święty, aby ziarno znalazło dobrą glebę.

2. „To jest Mój Syn Umiłowany”. Tam gdzie potrzeba wyznać wiarę, że Jezus jest PANEM – bądź Duchu Święty, bo nikt bez Twojej pomocy nie może uznać tej prawdy. Spraw też Duchu Święty, abyśmy byli posłuszni Słowu Ojca: „Jego słuchajcie”.

3. Tam, gdzie wiara człowieka załamuje się w obliczu trudności, niesprawiedliwości, w obliczu niewytłumaczalnych cierpień niewinnych – bądź Duchu Święty.

4. Tam, gdzie potrzeba zachować lub odbudować jedność Kościoła, tam, gdzie dokonują się sakramenty i wszelka działalność Kościoła – bądź Duchu Święty, rozszerzaj Królestwo Boże na ziemi!

5. Tam, gdzie człowiek poszukuje prawdy i jest jej spragniony, tam, gdzie żarliwość ludzkiego serca otwartego na działanie łaski dąży do najwyższych i najszlachetniejszych ideałów miłości i świętości, a także tam, gdzie to co Boże i święte jest człowiekowi dalekie lub obce, gdzie człowiek nienawidzi lub bluźni, gdzie jego serce jest oziębłe i twarde – bądź Duchu Święty!