Czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego
28 sierpnia 2013
Koronka ku czci Ducha Świętego – rozważania 1
28 sierpnia 2013

Koronka ku czci Ducha Świętego – rozważania 2

Być wolnym

(s. Stefania Maksymów CSS)

(11 X 2009 r. – Jan Paweł II Papież Wolności)

1. Być wolnym, to znaczy przyjąć życie jako DAR i dziękować za nie Bogu Ojcu.

2. Być wolnym, to znaczy mieć świadomość, że od chwili chrztu świętego jestem dzieckiem Boga, mało tego, jestem UMILOWANYM DZIECKIEM BOŻYM.

3. Być wolnym, to znaczy zachowywać niezależność w wyborze tego, co dobre, co lepsze, tego co Boże, co służy Bogu i ludziom. Wybierać muszę dobro i nie ulegać pokusom, naciskowi mody większości. Być wolnym, to przeciwstawić się własnemu strachowi i lenistwu duchowemu (acedii).

4. Być wolnym, to znaczy w sakramencie pokuty i pojednania wyzwalać się prawdziwie z kajdan grzechu, zła, zaniedbań i wad. Kształtować mam swoją wolę i pełnić tylko wolę Ojca.

5. Być wolnym, to znaczy mieć Boga w sercu i mieć świadomość, że ciało me jest świątynią Ducha Świętego. Wolność – to nie samowola. Być wolnym, to przerwać kajdany zniewoleń, złych pragnień. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. (por 1 Kor 3,16)