Czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego
28 sierpnia 2013
Koronka ku czci Ducha Świętego – rozważania 1
28 sierpnia 2013

Koronka ku czci Ducha Świętego – rozważania 2

Świętość

(s. Stefania Maksymów CSS)

(3 X 2010 r. – Jan Paweł II – Odwaga świętości)

1. Duch Święty jest Tym, który mnie uświęca. Świętość to dar i zadanie dla każdego i każdej z nas na każdy dzień. Świętość zwyczajna ma się przejawiać w codzienności.

2. Duch Święty jest Tym, który mnie zanurza w Bożej obecności. Świętość to życie w miłującej Obecności Ojca i świadomość, że On mnie prowadzi i kocha bezinteresownie.

3. Duch Święty jest Tym, który mnie oczyszcza w żarze prób i doświadczeń. Świętość to znoszenie trudów i przeciwności życia bez narzekań, w cichości i pokorze serca oraz z wdzięcznością za nie.

4. Duch Święty jest Tym, który udziela mi swoich darów, owoców i charyzmatów. Świętość to przyjmowanie z wdzięcznością Bożych darów udzielanych mi za darmo, bez żadnej zasługi, do pomnożenia i dzielenia się nimi.

5. Duch Święty jest Tym, który modli się we mnie, przeze mnie i za mnie. Świętość to wytrwała, nieustanna modlitwa, to głośne wołanie do Ojca o dar Ducha, który chce być uwielbiany, który chce mnie uczynić świętą. „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty” (1P1,15n)