biblia
Czuwajcie…
27 listopada 2016
napis
Nowe znajomości
30 listopada 2016

Kraków: Zaangażuj się w życie

Kraków. W dniach 25 – 27 listopada, 2016 r. w Krakowie, odbyły się rekolekcje dla dziewcząt „Zaangażuj się w życie”. Przjechało 17 dziewcząt, które chcą w życiu czegoś więcej, dla których relacja z Panem Bogiem jest ważna i z niej czerpią siłę do tego by żyć pełniej i głębiej.

Oto czym podzieliły się uczestniczki: „chcę zabrać Pana Jezusa w sercu. Żyć Jego miłością w każdym dniu. Pragnę, by wszystkie moje działania wynikały z wiary w Pana Jezusa. Dzięki doświadczeniu Jego przebaczającej miłości odczuwam chęć do służby innym w miłości”, „doświadczyłam Pana Jezusa bardzo delikatnie, bardzo podoba mi się modlitwa do Ducha Świętego. Bardzo zbliżyłam się i umocniła się moja relacja z Duchem Świętym. Chcę zabrać ze sobą umocnienie wiary, jestem bliżej Jezusa…”, „najcenniejsza była dla mnie możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu. Podczas tych rekolekcji Jezus bardziej otworzył moje serce na drugiego człowieka”, „Jezus dotknął mojego serca i wiem co powinnam teraz w życiu robić”, „doświadczyłam Jezusa w ciszy serca. Chciałabym zabrać ze sobą Pana Jezusa, aby został w moim sercu na zawsze”, „nauczyłam się przebaczyć. Prosiłam o to bardzo długo i podczas tych rekolekcji doświadczyłam działania Jezusa w taki sposób”.

Dziewczętom towarzyszyły: s. Edyta Wesołowska, s. Halina Szostek, Basia Tudryn i Agata Grzędowska. Posługę sakramentalną pełnili ks. Rafał Cyfka i ks. Robert Piwowarczyk.

Zapraszamy na następne rekolekcje!
s. Halina CSS