biblia
…byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy…
20 lipca 2014
Wakacje z Ojcem Gwidonem w Bieszczadach
30 lipca 2014

Królestwo Boże podobne jest …

biblia

XVII Niedziela Zwykła

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Mt 13,44-52

  • Chrystus przybliża nam prawdę o królestwie niebieskim. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli (…), do kupca poszukującego pięknych pereł (…), do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Królestwo niebieskie jawi się nam w tych obrazach jako rzeczywistość ukryta, którą aby poznać, trzeba podjąć trud poszukiwań. Jawi się jako coś bezcennego. Wartość tego Królestwa przewyższa wszystko inne… Jawi się jako coś co z jednej strony jest tak bardzo obecne w tym co ziemskie (skarb ukryty w roli), a jednocześnie jako coś wyjątkowego (drogocenna perła), jako coś co odkrywa się w bólu swego istnienia. Wreszcie Królestwo niebieskie to rzeczywistość, która ogarnia wszystkich (ryby wszelkiego rodzaju aż do czasu który określi Bóg). Królestwo niebieskie jest też jakimś wezwaniem dla nas. Jego odnalezienie zmienia całe życie człowieka, pociąga ku radykalizmowi – wszystko dla tej jednej wartości… Czy jednak my chrześcijanie, żyjący wiarą na co dzień, jesteśmy świadomi, że trzymamy w dłoniach drogocenną perłę, że znaleźliśmy prawdziwy skarb?

s. Agnieszka CSS