biblia
Sąd ostateczny
17 listopada 2012
krzyz
„Wierzę”
28 listopada 2012

Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

biblia

34 niedziela B Chrystusa Króla Wszechświata

Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?” Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie?” Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?” Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „ A więc jesteś Królem?” Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem Królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.  J 18, 33b – 37

 

● W uroczystość Chrystusa Króla stajemy przed Chrystusem związanym, oplutym, spoliczkowanym. Stań i Ty przed Nim i usłysz Chrystusowe słowa: Tak, jestem Królem. Czy w te słowa wierzę? Czy uznaję takiego Króla? Jak bardzo obraz Chrystusa, przed którym dziś staję, różni się od mojego obrazu, jaki sobie stworzyłem na własne potrzeby? Król Wszechświata to Król triumfujący, uwielbiany, a tu Słowo Boże stawia nas przed Królem wzgardzonym. Czy za takim Królem chcę iść? Czy takiemu Królowi chcę służyć? Czy za takiego Króla chcę walczyć? Czy jestem z Nim czy przeciw Niemu?

● Chrystus mówi: Tak, jestem Królem. W kontekście tych słów przed moimi oczami staje Chrystus Ukrzyżowany, a nad Nim napis I. N. R. I co znaczy: Jezus Nazarejczyk Król Żydowski. Patrz na Tego Króla i dziękuj Mu za miłość, która zaprowadziła Go aż na krzyż, za miłość do mnie i do Ciebie. Czy znasz kogoś kto kocha Cię bardziej niż On?

…na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Tu przypomina mi się pytanie Piłata: Cóż to jest prawda? J 18, 38 Postawił je Chrystusowi, ale nie czekał na odpowiedź. Ty zadaj i  poczekaj, zechciej posłuchać…