biblia
Świątynia czy targowisko?
8 marca 2012
biblia
Mądry Ogrodnik
24 marca 2012

Krzyż

DSCF1269

„Z krzyżem, Jezu, idziesz na Golgotę,
abyś na nim skonał dla mnie.
Za miłość i poświęcenie rozdarto włócznią Serce,
a Tyś jeszcze wołał: „Pragnę!”
Jezu, Tyś nawet wtedy kochał
i pragnął naszych serc i dusz.
O Chryste, daj mi cierpieć i kochać.”

Matka Redempta Śledzińska