Droga do Miłosiernego Ojca
16 sierpnia 2015
biblia
Słuchajcie Mnie wszyscy…
30 sierpnia 2015

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije…

biblia

XX Niedziela Zwykła

Jezus powiedział do tłumów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. (J 6,51-58)

  • Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Co oznacza to trwanie? Co to znaczy …trwa we Mnie, a Ja w nim? Czy nie jest to najprostszy sposób wyrażenia tajemnicy zjednoczenia? Na ile zatrzymujemy się nad tą tajemnicą? Czy ona nas jeszcze zadziwia, budzi wdzięczność? Bóg jedno ze swoim stworzeniem…

s. Agnieszka CSS